Sverige och Nato

Här samlas information om regeringens arbete med Sveriges ansökan om Natomedlemskap.

 • Sveriges väg in i Nato

  • Kristersson och Stoltenberg skakar hand framför natoflaggan och Sverigeflaggan

   Den 20 oktober träffade statsminister Ulf Kristersson Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i ett bilateralt möte.

   Foto: Nato

  • Finlands och Sveriges Natoansökningar ligger på ett bord. I bakgrunden syns finska och svenska flaggan och Natoflaggan.

   Den 18 maj 2022 lämnade Sverige och Finland in sina ansökningar om Natomedlemskap.

   Foto: Nato

  Den 16 maj 2022 fattade dåvarande regering, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige. Till dess att samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som ansökarland (invitee), vilket innebär en gradvis integrering i Natos strukturer.

Om Nato

Nato är en internationell politisk organisation och försvarsallians med 30 medlemsstater i Europa och Nordamerika, som har ömsesidiga försvarsförpliktelser gentemot varandra och en gemensam försvarsplanering.

Innehåll om Sverige och Nato

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 27 träffar.