Sverige kan bättre: Regeringens prioriteringar

Uppdaterad

Det finns mycket att vara stolt över med Sverige. Vi har en yrkesskicklig arbetskraft och en hög andel av svenska folket försörjer sig på eget arbete. Sverige har många innovativa och konkurrenskraftiga företag som bidrar till jobb och export. Vård, skola och omsorg finansieras gemensamt och fördelas efter behov. Tilliten mellan människor är hög och Sverige har kommit långt när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män.

Foto: Johnér bildbyrå

Men Sverige har också flera allvarliga problem. Segregationen hindrar människor från att komma i arbete och bli en del av samhällsgemenskapen samt lägger grunden för våld och kriminalitet. Sveriges klimatutsläpp är fortfarande ohållbart höga. Välfärdens medarbetare har inte de förutsättningar som de behöver för att kunna ge människor bästa möjliga skola, vård och omsorg.

För att ta sig an samhällsproblemen har regeringen satt upp tre tydliga politiska prioriteringar:

  • Sverige ska vända på varje sten för att bryta segregation och brottslighet.
  • Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet.
  • Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och säkerställa att alla som jobbar har trygga försäkringar och pensioner.

Prioriteringarna gäller hela regeringens arbete. Varje statsråd i regeringen ska, utifrån sitt ansvarsområde, arbeta efter prioriteringarna och bidra till att de förverkligas. Därutöver fortsätter regeringens arbete att hantera coronapandemin. 

Sverige är ett fantastiskt land som har det som krävs för att lösa dessa problem. Med prioriteringarna vill regeringen släppa loss den potential som finns i vårt land. Sverige kan bättre.

Bryta segregationen och bekämpa brottsligheten

Regeringen ska agera med full kraft för att bryta segregationen och tränga tillbaka det våld och den brottslighet som hotar samhällsgemenskapen. Alla myndigheter ska ha de verktyg, anställda och befogenheter som behövs för att bekämpa kriminalitet. Hela samhället ska mobiliseras för att bryta den segregation som driver unga in i kriminalitet. Regeringen ska vända på varje sten för att hitta åtgärder som gör att människor kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen.

Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen

Sverige ligger långt framme i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Vårt land ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen, men också visa omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter. Regeringen ska driva på en allt snabbare klimatomställning och samtidigt möjliggöra fler privata investeringar som bidrar till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen. Det minskar Sveriges utsläpp och skapar fler jobb i hela landet.

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Regeringen har skjutit till stora resurser och sedan 2014 har antalet medarbetare i välfärden ökat med 100 000 personer. Det gör skillnad för många, men för att alla som jobbar i välfärden ska ha rätt förutsättningar att göra sitt jobb krävs en tydligare demokratisk styrning på alla nivåer. Regeringen ska arbeta för att välfärden får fler medarbetare med bättre arbetsvillkor och för att skattepengarna används för det som de är avsedda för. Sverige ska ha vård, skola och omsorg av hög kvalitet i hela landet. Alla som jobbat och byggt upp Sverige ska ha trygga socialförsäkringar och pensioner.