Bild: UN Environment Programme

Stockholm+50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Ansvariga statsråd
Per Bolund
Ansvariga departement
Miljö­departementet
  • Sverige står värd för FN-möte 50 år efter FN:s första miljökonferens

    Sverige har idag tillsammans med Kenya presenterat en resolution för antagande i FN:s generalförsamling som lägger grunden till det internationella FN-mötet Stockholm+50 ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity."

  • Ungdomsråd bidrar till Stockholm+50 och arbetet med biologisk mångfald

    Civila samhället, näringsliv och kommuner har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Statssekreterare Eva Svedling bjöd in organisationer och nätverk, som med olika perspektiv är engagerade i denna fråga, till ett samtal kring inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50. Ett medskick från mötet var att Stockholm+50 bör vara handlingsorienterat, samt belysa förutsättningar och hinder för att genomföra globala mål.

Om Stockholm+50

Vad är Stockholm+50?

Stockholm+50 är ett FN-möte som ska hållas i Stockholm i juni 2022. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Stockholm+50 ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling. Ambitionen är att snabba på genomförandet av åtaganden som gjorts inom Agenda 2030 och att främja hållbar återhämtning efter pandemin.

Stockholmskonferensen 1972

FN:s konferens om den mänskliga miljön, även kallad Stockholmskonferensen, var FN:s första miljökonferens och hölls den 5–16 juni 1972 i Stockholm. Mötet resulterade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, som innehöll flera principer som är viktiga för miljöförvaltningen än idag. Andra resultat av mötet var att FN:s miljöprogram Unep bildades och att Världsmiljödagen 5 juni instiftades.

Tema för Stockholm+50

Stockholm +50 arrangeras under namnet ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity." Innebörden är att alla länder har ett gemensamt ansvar för de globala utmaningarna, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, och för att hitta lösningar som kan bidra till en hållbar framtid. Stockholm+50 äger rum vid en kritisk tidpunkt i historien och har möjlighet att utgöra en plattform för såväl transformativ förändring och konkreta åtgärder som visionär framåtblick. Tre ledarskapsdialoger kring olika tematiska frågor arrangeras under mötet.

Förväntat resultat

Stockholm+50 ska bidra till en miljömässiga dimensionen i hållbar utveckling och driva på genomförandet av olika åtaganden i Agenda 2030, liksom till en hållbar återhämtning efter Covid-19.

När och var

Sverige och Kenya är värdar för Stockholm+50 som ska äga rum den 2-3 juni 2022, i nära anslutning till FN:s årliga Världsmiljödag den 5 juni och till femtioårsjubileet för Stockholmskonferensen. Det är troligt att mötet kommer genomföras med både fysiska och digitala inslag.

Deltagare

Målet är att mötet ska samla högnivådeltagare från ett stort antal länder, men även representanter för civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället samt ungdomsrepresentanter.

Innehåll om Stockholm+50

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 13 träffar.