Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Ansvariga för socialtjänst inklusive äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Utredning föreslår ett utvidgat utreseförbud för barn

    För att skydda barn som riskerar att fara illa i samband med utlandsvistelser föreslår en utredning att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Utredningen föreslår också att straffansvaret för brottet egenmäktighet med barn utvidgas.

  • Proposition om stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

    Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1467 träffar.