Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Vad gör regeringen åt kriminaliteten?

    Socialminister Lena Hallengren berättar om regeringens förebyggande insatser bland barn och unga för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

  • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

    Smittspridningen och antalet covidpatienter i slutenvården minskar nu kraftigt. Den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia medför att allt fler varje dag skyddas från allvarlig sjukdom. Vid en pressträff under torsdagen presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i artikeln.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1291 träffar.