Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Ansvariga för socialtjänst inklusive äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Gemensamt utvecklingsarbete ska motverka att ensamkommande barn försvinner

    Regeringen vill öka kunskapen och utveckla långsiktigt hållbara arbetssätt som motverkar att ensamkommande barn försvinner. Socialstyrelsen, Migrationsverket och Polismyndigheten får därför i uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete.

  • Regeringen beslutar om en nationell hemlöshetsstrategi

    Regeringen har beslutat om en nationell hemlöshetsstrategi med omfattande satsningar för att motverka hemlöshet under strategiperioden 2022 – 2026. Genom strategin vill regeringen minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1523 träffar.