Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Ansvariga för socialförsäkringar

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Reformer inom socialförsäkringar för att stärka Sverige i en utmanande tid – Budget 2023

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom socialförsäkringar som ska öka välfärden i Sverige. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

  • Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2023 fastställt

    Regeringen har fastställt det index – inkomstindex – som räknar upp inkomstpensionen varje år. Inkomstindex ökar från 194,19 under 2022 till 203,13 år 2023, en ökning med 4,6 procent. Inkomstindex används för den årliga uppräkningen av inkomst- och tilläggspensioner.

Innehåll om socialförsäkringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 431 träffar.