Stötta Ukraina

Sverige bistår med ett direkt ekonomiskt stöd till Ukrainas väpnade styrkor och skänker även militär utrustning såsom pansarskott, skyddsvästar, hjälmar och fältransoner. Sveriges stöd till Ukrainas väpnade styrkor sker i nära samordning med andra länder. Sverige donerar även sjukvårdsmateriel.

Sverige är ett av de länder som sedan många år ger störst bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har regeringen fattat beslut om ytterligare medel som ska lindra nöden för landets befolkning.

Regeringen har också beslutat om utbetalningar och stödåtgärder till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära landfond och Internationella Rödakorskommittén.

 • Regeringen skickar rekordstort stödpaket till Ukraina

  Regeringen går fram med ett vinterpaket till Ukraina. Paketet är det största hittills och innehåller militärt och humanitärt stöd samt stöd för rehabilitering av kritisk infrastruktur.

 • Exempel på tidigare åtgärder för att stötta Ukraina med anledning av Rysslands invasion:

  • Sverige har bidragit med ca 5,2 miljarder kronor till stöd för Ukraina, bland annat i form av bistånd och militära stödpaket.
  • Beslut om 7 miljoner kronor i stöd till Internationella brottmålsdomstolens (ICC) har fattats. Sverige ger också ett årligt stöd om 2,5 miljoner euro till ICC.
  • Beslut om flera uppdrag som syftar till att stötta Ukraina med läkemedel har fattats.
  • Materiel ut beredskapslagret som kan användas för att reparera landets elnät som förstörts i kriget har överlåtits.
  • Tullverket har bland annat skickat skyddsvästar, hjälmar, andningsskydd och skyddsdräkter till Ukraina.
  • Försvarsmakten har skickat instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt.
  • IEA:s medlemsländer har enats om en gemensam lageravtappning under en månad om totalt 60 miljoner fat olja från medlemsländernas beredskapslager. Sverige bidrog med 75 000 ton olja ur beredskapslagren till Internationella energibyråns (IEA) gemensamma lageravtappning.
  • Beslut om uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten inom strålsäkerhetsområdet och till Naturvårdsverket inom återuppbyggnad med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.
  • Sverige har valt att delta i två domstolsmål om ansvar av Ryssland för brott mot folkrätten. Målen rör anklagelser om folkmord och grova brott mot de mänskliga rättigheterna under kriget i Ukraina. I båda målen för Sverige fram ståndpunkter som ligger i linje med Ukrainas.
  • Sverige har fördömt Rysslands avsikt att illegalt annektera de ukrainska regionerna Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzjia. Sverige erkänner inte, och kommer inte att erkänna, Rysslands illegala annekteringar av ukrainskt territorium.