Stärka Sverige

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och en upprustning av Sveriges försvarsförmåga pågår. Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot cyberattacker och cyberspionage.

Regeringen för löpande dialog med myndigheter och näringsliv för att lyssna och planera för hur Sverige möter de utmaningar som kan följa med anledning av omvärldssituationen. Regeringen har samlat krishanteringsrådet för ett extrainsatt möte i syfte att utbyta information om myndigheternas hantering och samverkan med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden.

EU:s energiministrar har ett löpande informations- och erfarenhetsutbyte om bland annat störningar och beredskap på energiområdet.

Innehåll om att stärka Sverige

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 124 träffar.