Sanktioner mot Ryssland

EU har fattat beslut om ett flertal sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. EU:s utrikesministrar har även förbjudit ryska luftfartyg att trafikera EU.

Regeringen har beslutat om förbud mot rysk luftfart i svenskt luftrum och uppmanar bland annat till bojkott av idrottsliga utbyten med Ryssland.

Innehåll om sanktioner mot Ryssland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.