Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete med anledning av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Sedan invasionens början har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och till Ukrainas återuppbyggnad. Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

Aktuellt om Sveriges stöd till Ukraina

 • Regeringen bidrar till stärkt kärnsäkerhet i Ukraina

  Regeringen har idag, den 26 januari, fattat beslut om ytterligare stöd till Ukraina. Stödet syftar till att stärka kärnsäkerheten och elförsörjningen i Ukraina genom finansiering av det Internationella atomenergiorganets (IAEA) arbete. Stödet uppgår till totalt 20 miljoner kronor under 2023.

 • Tunga avancerade vapen till Ukraina

  Den 19 januari presenterade regeringen ett stort stödpaket till Ukraina. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av försvarsmateriel hittills.

Stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland

Lev Radin SipaUSA/TT

Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 till och med december har Sverige bidragit med cirka 3,7 miljarder kronor till humanitärt och civilt stöd.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Sverige planerar för ytterligare stödpaket.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Sveriges stöd till Ukraina

 • Sveriges insatser februari - december 2022

  Sedan februari 2022 och till och med december har Sverige bidragit med över 10 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina. Det inkluderar också stöd till Moldavien med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

  • Militärt stöd – 6,3 miljarder kronor
  • Humanitärt stöd – 1,5 miljarder kronor
  • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder
  • Civil krishantering – 500 miljoner kronor
  • Återuppbyggnad – 350 miljoner kronor
  • Reformstöd – 316 miljoner kronor
  • Stöd till fria medier, cybersäkerhet, ansvarsutkrävande – 15 miljoner kronor

Mer om Sverige stöd till Ukraina

 • Sverige stöttar Ukraina även genom EU och FN.
 • Sverige har tagit emot cirka 50 000 ukrainska flyktingar.
 • Sverige har stöttat Ukraina sedan 1990-talet. Till och med 2021 uppgick Sveriges stöd till Ukraina till drygt 4 miljarder kronor.

Innehåll om regeringens arbete kring Rysslands invasion av Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 125 träffar.