Regleringsbrev för 2021

Här hittar du information om regleringsbrev till myndigheterna för budgetåret 2021. I breven beskriver regeringen till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
  • Regleringsbrev - så funkar det

    Filmen beskriver bland annat vad breven innehåller och förklarar varför de är så viktiga verktyg för regeringen när den ska driva sin politik.

Innehåll om regleringsbrev för 2021

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 28 träffar.