Life science-konferens 2021

Publicerad

Life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft firar ett år! Den 18 januari bjöd Regeringskansliet tillsammans med STUNS in till en nationell konferens. Här ser du programmet för dagen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringskansliet och STUNS Life science står som värdar för ett program som berör forsknings- och innovationspropositionen, internationellt utifrånperspektiv, workshops med arbetsgrupper, regional implementering, samt framtidsspaningar och en ansats för det som behövser uppnås i nästa steg.

Inbjudan och program: Nationell life science-konferens

Har du frågor om konferensen eller din anmälan? Kontakta Life science-kontoret i Regeringskansliet!

E-post till Life science-kontoret

Program (med presentationer inlagt):

Introduktion – Life science för hälsa och konkurrenskraft

 • Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
 • Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life science

Regeringens syn på life science i Sverige

 • Emil Högberg, statssekreterare hos näringsministern

Utifrån-perspektivet

 • En inblick utifrån på arbetet med den svenska life science-strategin. Medskick från Life science-kontorets motsvarighet i Danmark, Norge och Storbritannien. 

Internationell utblick (pdf)

Samverkansgruppen för Hälsa och life science

Ett nationellt – regionalt partnerskap

 • Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialministern,
 • Marie Morell, ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation,
 • Anna-Lena Hogerud, vice ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation
 • Ann-Sofie Lodin, regiondirektör VGR,
 • Björn Eriksson, Hälso-och sjukvårdsdirektör Region Stockholm,
 • Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård VGR samt ordförande Kunskapsstyrning Forskning och Life science.

En gemensam ansats – Regionalt samarbete och regionala strategiarbeten

 • Region Stockholm,
 • Region Skåne,
 • Västra Götalandsregionen,
 • Region Östergötland,
 • Region Västerbotten,
 • Region Uppsala

Framtidsspaning

 • Bettina Ryll, EU Cancer Mission Board
 • Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life science

Presentation av Bettina Ryll (pdf)

Avslutning

Resultat av Mentimeter (pdf)