Ledamöter inom näringslivets klimatomställning

Uppdaterad

I februari 2020 presenterades de samverkansgrupper som knyts till regeringens strategiska samverkansprogram. Här är ledamöterna i samverkansgruppen inom näringslivets klimatomställning.

 • Christian Azar, professor, Chalmers tekniska högskola
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
 • Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa
 • Östen Ekengren, Senior advisor m.m., IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Eva Halvarsson, VD, Andra AP-fonden
 • Viveka Beckeman, VD, Skogsindustrierna
 • Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear
 • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
 • Emma Nehrenheim, klimatchef, Northvolt
 • Marie Nilsson, ordförande i IF Metall
 • Mikael Nordlander, head of R&D portfolio Industry Decarbonisation, Vattenfall AB
 • Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB
 • Åsa Pettersson, VD, Energiföretagen
 • Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
 • Pia Sandvik, VD, RISE
 • Stefan Savonen, senior Vice President Energy & Climate, LKAB
 • Åsa Stenmarck, expert avfall och cirkulär ekonomi, Svenska miljöinstitutet (IVL)
 • Cecilia Tall, generalsekreterare, Sveriges Textil-och Modeföretag (TEKO)