Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Nominerade till Årets exportregion 2021

Publicerad

De nominerade till Årets exportregion 2021 är Norrbotten, Halland och Skåne.

Årets exportregion
Årets exportregion Beatrice Nordén/Utrikesdepartementet

Norrbotten

De små och medelstora företagen i Norrbotten har kraftigt ökat sin varuexport mellan 2016 och 2020, med en ökning per invånare på 41%. Ser man till perioden 2016 – 2019 låg ökningen på hela 70 %.

Exportfrämjande aktörer i regionen har en väletablerad samverkan med ett stort fokus på spets i regionens nyckelbranscher.

Exportfrämjandet i regionen sker till stor del i samverkan med partners över nationsgränsen, exempelvis genomförs Regional exportsamverkan inom ramen för ett större projekt där man tillsammans med finska partners fokuserar på nyckelbranscher så som gruvindustrin och e-hälsa.

Halland

Halland har haft en mycket positiv utveckling i små och medelstora företags varuexport per capita, med en ökning från om 27 % mellan 2016-2020. Det är även en region där det finns ett högt antal varuexporterande små och medelstora företag per invånare,  363 exporterande små- och medelstora företag per 100 000 invånare.

Halland är en liten region som jobbar aktivt med sitt varumärke och positionering vilket kan ge effekt både i ökade investeringar och export.

Regionala främjaraktörer har en väletablerad nära samverkan. Under 2021 krokade Halland arm med grannregionen Västra Götaland i en gemensam satsning och har på så vis kunnat bredda sitt stöd till företag och växla upp resurserna för exportfrämjandet.

Skåne

Skåne är en region där det skett en positiv utveckling både i varuexporten och tjänsteexporten mellan 2016-2020. Regionen har även ett stort och ökande antal varuexporterande små och medelstora företag per invånare.

Skåne är en region med starka främjaraktörer som kontinuerligt vässar erbjudandet ut mot företagen.

Regionen har ett strategiskt grepp om exportfrämjandet och samverkan. Samarbetet mellan exportfrämjande aktörer i regionen är väletablerat och fungerar väl. Aktörerna hanterar bland annat affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag gemensamt.