Regeringens EU-prioriteringar

Regeringens EU-prioriteringar presenterades 2019 och är vägledande för regeringens EU-arbete under EU:s lagstiftningsperiod 2019–2024. Prioriteringarna fokuserar på fem huvudområden; ett säkert EU i en säker värld, en rättssäker, human och långsiktigt hållbar gemensam migrationspolitik, stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt för att säkra jobb i hela EU, EU ska vara ledande i klimatomställningen samt ett demokratiskt, väl fungerande och handlingskraftigt EU

Utöver Regeringens EU-prioriteringar presenteras varje år regeringens EU-deklaration i Riksdagens kammare. EU-deklarationen redogör för regeringens prioriteringar i EU-arbetet under året.

Prioriterade politikområden i regeringens EU-deklaration

Onsdagen den 26 januari presenterade EU-minister Hans Dahlgren regeringens EU-deklaration för 2022. EU-deklarationen redogör för hur arbetet med regeringens prioriteringar ska bedrivas i EU. Deklarationen följdes av en EU-politisk debatt i riksdagen.

Foto: Astrakan/Folio

Demokrati och rättstaten

Vi behöver ett EU som tar en ledande roll för att främja demokrati och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer i Europa och i omvärlden.

Foto: Jyrki Komulainen/Folio

Klimat

EU ska fortsätta driva klimatarbetet framåt och visa globalt ledarskap. Utsläppen av växthusgaser måste minska ytterligare. Energisektorn är central för klimatutmaningen och behöver ställas om samtidigt som EU:s konkurrenskraft värnas.

Foto: Hero Images/Folio

Jobb

EU ska vara konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig värld och utnyttja den potential som finns i världens största sammanhållna marknad, den inre marknaden. Unionen ska vara handlingskraftig och bidra till jobbskapande, ökad jämställdhet, social inkludering och rättvis konkurrens.

Foto: TT Nyhetsbyrå

Migration

EU bör fortsatt verka för att den gemensamma migrations- och asylpolitiken ska vara rättssäker, human och långsiktigt hållbar. Sverige värnar rätten att ansöka om asyl i EU, men fler medlemsländer måste ta ett större ansvar.

Foto: Maskot/Folio

Säkerhet

För att möta hoten från gränsöverskridande brottslighet krävs förebyggande insatser baserade på ett nära och effektivt samarbete. Även utanför Europa ska EU vara en stark utrikespolitisk aktör som tar globalt ansvar.

Innehåll om regeringens EU-prioriteringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.