Hyresstöd

Publicerad

Samlad information: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Regeringen kommer även att undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd för tredje kvartalet 2021.

Frågor och svar

Lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster under första, andra och tredje kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 och januari-mars 2021 föreslås stödet för andra och tredje kvartalet 2021 riktas till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Lista: Föreslagna branscher att ta emot hyresstöd

En överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatt på hyran ska ha tecknats skriftligen senast den 31 maj 2021 när det gäller första kvartalet 2021 - regeringen kommer återkomma när det gäller andra kvartalet. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen.

Det är hyresvärden som söker stödet. Rabattavtal ska ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst.

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden.

Det finns ett tak för stödet. Stödet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. I det beloppet ingår också bland annat tidigare hyresstöd samt omställningsstöd för juni och juli 2020. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Hyresstöd för första kvartalet 2021 kan sökas under perioden 3 maj - 30 juni. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 maj.

Regeringen har aviserat att hyresstödet avses förlängas till att även omfatta andra och tredje kvartalet 2021. Sista datum för ansökan planeras bli den 30 september.

Sista dag för rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst planeras bli den 31 augusti.

Länsstyrelserna handlägger stödet som söks via Boverkets e-tjänst.

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag föreslår regeringen att det statliga stödet för lokalhyreskostnader återinförs. På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Den fullständiga listan på branscher som omfattas av det återinförda stödet publiceras på denna sida.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under första och andra kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Regeringen arbetar nu för att stödet även för det andra kvartalet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen. Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om det stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.

Regeringen har också meddelat att man kommer att undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd för tredje kvartalet 2021.

Stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.