Regeringens plan för smittskyddsåtgärder

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen, den varierade vaccinationstäckningen, nya virusvarianter och läget i omvärlden finns det anledning för regeringen att se över vilka träffsäkra åtgärder på samhällsnivå som kan komma att behöva vidtas framöver för att begränsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Regeringen har därför tagit fram en plan för hur och under vilka omständigheter ytterligare smittskyddsåtgärder kan komma att vidtas, och i vilken ordning dessa prioriteras.

  • Skärpta smittskyddsåtgärder införs den 12 januari 2022

    Måndag den 10 januari höll statsminister Magdalena Andersson en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin. Vid pressträffen medverkade även Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

    Pressträffen har teckenspråktolkats i efterhand och finns tillgänglig i pressinbjudan för pressträffen..

  • Regeringens åtgärdsplan i tre steg

    Regeringens åtgärdsplan för smittskyddsåtgärder i tre steg
    Införandet av fler smittskyddsåtgärder sker i tre steg. Regeringen är angelägen om att eventuella smittskyddsåtgärder genomförs ansvarsfullt och inte går utöver vad som är absolut nödvändigt, rätt åtgärd ska sättas in vid rätt tidpunkt. Regeringen vill genom denna plan skapa ökad transparens och tydlighet innan eventuella åtgärder vidtas. Regeringskansliet