Om civila samhället med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder inom områden som berör organisationer, föreningar, stiftelser och institutioner som är en del av det civila samhället med anledning av coronapandemin.

Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område

Mer om stödåtgärder

Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för kultur, idrott, företag och arbetsgivare kommer även civilsamhällets organisationer till del.

Innehåll om civila samhället under coronapandemin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 142 träffar.