Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I EU-arbetet prioriterar regeringen fler jobb i alla medlemsländer. Jobben ska vara schyssta och villkoren rättvisa.

Aktuellt om ordning och reda på arbetsmarknaden

Kontakt

Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prioriteringar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Foto: Maskot.

En god arbetsmiljö

Regeringens mål är en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetslivet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till att utveckla individer och verksamheter. Regeringen har bland annat beslutat om En god arbetsmiljö - regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021–2025.

Foto: Maskot.

En arbetsmarknad utan brott och fusk

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler. För att motverka det har regeringen tagit flera initiativ, bland annat gett myndigheter i uppdrag att samverka mot arbetslivskriminalitet. Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen har införts för att motverka osund konkurrens. Regeringen har gett uppdrag om myndighetssamverkan för att motverka bland annat organiserad brottslighet och penningtvätt.

Foto: Maskot.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen utvecklas

Regeringen har infört lagändringar för att stärka den svenska modellen och kollektivavtalens ställning. Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige.

Innehåll om Ordning och reda på arbetsmarknaden

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 289 träffar.