Mål för nyanländas etablering

Uppdaterad

Området Nyanlända invandrares etablering inkluderar ett mål för integrationspolitiken.

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.