Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Märta Stenevi Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Digital pressbriefing om införandet av intensivåret

    Idag den 14 april höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressbriefing med anledning av starten av intensivåret. På pressbriefingen deltog även Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen och Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

  • Regeringen inför intensiv praktik inom det nya intensivåret

    Regeringen har idag fattat två beslut för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. En ny insats, intensiv praktik, införs inom etableringsprogrammet för deltagare i det nya intensivåret. Regeringen har också beslutat att Statskontoret ska analysera genomförandet av intensivåret samt vid behov föreslå hur genomförandet av intensivåret kan utvecklas.

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 788 träffar.