Nordiska frågor

Det nordiska samarbetet bygger på de nordiska ländernas gemensamma värderingar och är ett av världens äldsta samarbeten. Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Det är visionen som antogs av de nordiska statsministrarna 2019 och som ska uppnås genom satsningar på ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Sverige ska arbeta för ett närmare och starkare nordiskt samarbete. De nordiska länderna står inför flera utmaningar som vi kan lösa bättre tillsammans än var och en för sig.

Aktuellt om nordiska frågor

  • Handlingsplan för Vision 2030

    Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ.

  • Nordiska ministerrådet

    Gruppbild på de nordiska samarbetsministrarna
    Samarbetsministrarna i Nordiska ministerrådet träffades under Nordiska rådets session i Helsingfors i början av november 2022. Foto: Regeringskansliet

    Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar som ska bidra till nordisk nytta och förverkligande av visionen. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. 2023 tar Island över ordförandeskapet efter Norge och 2024 kommer Sverige att vara ordförande. Nordiska rådet är det parlamentariska nordiska samarbetet.

Innehåll om Nordiska frågor

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 25 träffar.