Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet.

Innovationsrådet arbetar framför allt med att förbättra förutsättningar för det svenska innovationssystemet och samhällets förmåga att möta utmaningar med innovation.

Aktuellt om Innovationsrådet

 • Med samverkan för innovation kan samhället möta samhällsutmaningar

  Innovationsrådet sitter omkring ett mötesbord vid ett regionalt möte i Kalmar hösten 2019.
  Regionalt möte i Kalmar hösten 2019. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Den 7 april håller Nationella innovationsrådet ett regionalt möte i Skåne. Mötet är digitalt och har fokus på två teman: Innovation för hållbara städer och Hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning? Men också frågor om utvecklad samverkan och fördjupade partnerskap kommer att diskuteras på mötet.

 • Lärande genom hela yrkeslivet – aktuell diskussion i Innovationsrådet

  Anna Ekström och Eva Nordmark
  Utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  På Nationella innovationsrådets digitala möte den 22 februari diskuterades lärande som en naturlig och återkommande del av arbetslivet. Ett högaktuellt område med många delar som behöver fungera och som kräver samverkan mellan många aktörer.

Innehåll om Innovationsrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 111 träffar.