Life science-konferens 2022

Uppdaterad

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen.

Två år efter att den nationella strategin för life science presenterades har hela världens ögon öppnats för vikten av innovationskraft och samverkan för allas vår hälsa. Ord som mRNA, diagnostik och medicinteknik har blivit en del av vårt vardagliga tal.

Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet, både inom regionerna och i samverkan med näringslivet, där Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West stod som värdar.

Program

12.00-12.30 Inloggningen öppnar
Med Jenny Almkvist, Västra Götalandsregionen och Mia Ekdahl, Health Innovation West                 
Chatmoderatorer: Frida Lawenius, SwedenBIO och Frida Lundmark, Lif

12.30-13.10 Life science för hälsa och konkurrenskraft

Värd: Västra Götalandsregionen och Life science-kontoret
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson inleder om vikten av en konkurrenskraftig life science-sektor.

Året som gått – life science på den globala agendan. Nytta och utfall av nationellt och regionalt partnerskap

Moderator: Ann-Sofi Lodin 

 • Maja Fjaestad, statssekreterare hos Socialministern
 • Marie Morell, ordförande, sjukvårdsdelegationen

Perspektiv från vård, näringsliv och patient

Moderator: Jenni Nordborg

 • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Louise Kristoffersson, Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientråd
 • Johannes Hulthe, vd, Antaros Medical

13.10-13.40 Hälsodata från fyra perspektiv – forskning, vård, näringsliv och patient

Värd: Region Halland
Moderator: Markus Lingman, överläkare och strateg, Region Halland 

 • Claes Lundström, forskningschef, SECTRA
 • Peter Carstedt, ordförande, MOD - Mer organdonation        

13.40-14.10 Integrering av forskning och innovation i vården – om det omöjligas konst

Värd: Region Stockholm
Moderator: Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm

 • Anna Martling, dekan, Karolinska Institutet
 • Björn Eriksson, generaldirektör, Läkemedelsverket
 • Anders Edsjö, vice ordförande ledningsgruppen, Genomic Medicine Sweden 
 • Katarina Hedin, docent i allmänmedicin, forskningsledare, Futurum, Region Jönköpings län

14.10-14.40  Parallella sessioner – välj ett pass:

Pass 1 Pass 2 Pass 3

Var står Sverige avseende ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling inom life science?

 

Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa - status och tankar kring framtida utveckling

 

Kompetensutveckling, talangattraktion och livslångt lärande - när tillväxt och innovationshastighet utmanar oss

 

Värd: Region Västerbotten

Värd: Region Östergötland

Värd: Region Uppsala/STUNS

1. Var står Sverige avseende ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling inom life science?

Värd: Region Västerbotten
Moderator: Beatrice Melin, Forsknings-, utvecklings- och innovationsdirektör, Region Västerbotten

10 röster om utfall, utmaningar och vad som kvarstår

 • Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Emma Spak, sektionschef, vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anna Lefevre-Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
 • Susanna Francke-Rodau, vice president, global policy & patient access, Elekta
 • Anna-Lena Danielsson, ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten
 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län
 • Charlotte Hall, utredningssekreterare, KOMET
 • Anna Martling, dekan, Karolinska Institutet
 • Oskar Ahlberg, styrelseledamot, Riksförbundet Sällsynta Diagnoser och pappa till Kasper
 • Beatrice Melin, FoUI direktör, Region Västerbotten

Fallstudie: Hälsa genom tidig upptäckt av sjukdomar med prediktiv diagnostik. Vilken policyutveckling krävs för att detta ska bli verklighet? Beatrice Melin  

2. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa – status och tankar kring framtida utveckling

Värd: Region Östergötland

Dialog med fokus från brukarens/patientens synvinkel med omgivande vård (regional) och omsorg (kommunal) i förhållande till nationella strategin.

Moderator: Rolf Östlund, utvecklingsdirektör, Region Östergötland

 • Karina Tellinger, samordnare eHälsa2025, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, Inera
 • Eva Sahlén, samordnare, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Britt Östlund, professor teknisk vårdkunskap, KTH
 • Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
 • Anna Granevärn, divisionschef, Nära vård, Region Jämtland Härjedalen

3. Kompetensutveckling, talangattraktion och livslångt lärande – när tillväxt och innovationshastighet utmanar oss

Värd: Region Uppsala/STUNS
Moderator: Kim Scharafinski - strateg regional kompetensförsörjning

Inledning av Erik Allard - Project manager, STUNS Life Science 

 • Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
 • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Elisabeth Björk, Senior Vice President, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca

14.40-15.10 Forskning och forskningsinfrastruktur - är nationellt tillgängliggörande möjligt?

Värd: Region Skåne

Moderator: Krisztina Anderberg Halasz, utvecklingsstrateg, Region Skåne

 • Selma Maric, Business and Industry Coordinator, MAX IV
 • Jesper Hedberg, Director, Testa center
 • Anders Persson, Executive Director Strategy & Ecosystem Innovation, AstraZeneca
 • Sonja Eaker, ordförande, Biobank Sveriges beredningsgrupp
 • Ted Fjällman, vd, NorthX Biologics

15.10-15.40 Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Värd: Vinnova
Moderator: Lars Hammarström, Vinnova

 • Anders Blanck, vd, Lif
 • Cecilia Leiram, Head of Business Ecosystems, Business Sweden
 • Björn Odlander, vd, Health Cap
 • Siddhartha Khandelwal, vd, Walkbeat

15.40-16.05 En ledande life science-nation med internationella mått mätt – en global utblick

Värd: Västra Götalandsregionen och Life science-kontoret
Moderator: Jenni Nordborg

 • Stina Billinger, statssekreterare hos Näringsministern
 • Samuel Engblom, statssekreterare hos Utbildningsministern
 • Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola
 • Mattias Perjos, vd, Getinge
 • Kristina Jonäng, ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

16.05-16.15 Sammanfattning och konkluderande tankar

Jenni Nordborg – nationell life science-samordnare
Ann-Sofi Lodin – regiondirektör, Västra Götalandsregionen

 

                                                         

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret