Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 568 träffar.