Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. I det arbetet ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Regeringen intensifierar arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Justitieminister Morgan Johansson
Justitieminister Morgan Johansson Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är männen som måste förändras

Justitieminister Morgan Johansson: ”Vi har gjort många straffskärpningar på området och arbetet fortsätter. Nu går vi vidare med bland annat förslag om att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning som en förstahandsåtgärd.”

Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi måste stoppa våldet

Jämställdhetsminister Märta Stenevi: ”För att skydda de som utsätts för våld och stoppa det dödliga våldet behöver vi rikta insatser både till de våldsutsatta och de som utövar våld mot närstående. Nu genomför vi viktiga förstärkningar av arbetet med att förebygga våld i nära relationer.”

Inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors otrygghet är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar

Inrikesminister Mikael Damberg: ”Regeringen har två prioriterade huvudfrågor i kriminalpolitiken: gängkriminaliteten och mäns våld mot kvinnor, och dessa prioriteringar är likvärdiga.”

Aktuellt

Ytterligare åtgärder

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Regeringen har fattat beslut om en proposition som ska stärka skyddet mot våld och andra kränk­ningar i nära relationer. För att stärka skyddet mot våld och andra kränk­ningar i nära relationer föreslår regeringen bland annat att minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år samt att straffet för över­trädelser av kontakt­förbud ska skärpas.

Förebyggande av våld i nära relationer

I våras lade regeringen fram en propositionen som föreslog åtgärder som syftar till att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer. Riksdagen godkände propositionen och lagändringarna trädde i kraft 1 augusti 2021.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll om Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 152 träffar.