Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

 • Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas på innergård.
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas vid regeringens sommarfika 21 juli. Foto: Regeringskansliet

  Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

 • Regeringen stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

  Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap. Regeringen har sedan 2014 bedrivit ett arbete med att förstärka beredskapen i hälso- och sjukvården på flera fronter. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar till att ytterligare stärka det arbetet, bland annat vad gäller tillgången till sjukvårdsprodukter.

 • Sverige slopar inreseförbudet från alla länder

  Inreserestriktionerna till Sverige från länder utanför EU/EES har upphört att gälla från och med den 1 april 2022. Inreserestriktionerna från de nordiska länderna och andra länder inom EU/EES upphörde från och med den 9 februari 2022.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 864 träffar.