Foto: Regeringskansliet

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

I januari 2020 bjöd Statsminister Stefan Löfven in till ett högnivåforum i Malmö om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Forumet planerades till oktober 2020, 20 år efter det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm. Forumet har senarelagts till den 13 oktober 2021 med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.

2020 är det 75 år sedan andra världskrigets slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Det är även 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen anordnades i Stockholm. I samband med Stockholmsforumet inrättandes International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) och även Forum för levande historia. Många av de överlevande är i dag till åren komna och kommer snart inte att själva kunna berätta om sina erfarenheter. Samtidigt växer antisemitiska krafter sig allt starkare världen över. Mot bakgrund av detta bjöd Statsminister Stefan Löfven in till ett högnivåforum i Malmö om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

 

Med anledning av det nya coronaviruset och covid-19 har statsminister Stefan Löfven meddelat att Forumet kommer att senareläggas och istället äga rum i Malmö den 13 oktober 2021. I denna globala kris ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism och andra former av rasism samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation. Regeringens ambition att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen, bekämpandet av antisemitism och andra former av rasism, liksom det internationella samarbetet på området, är fortsatt lika stark. Mer information om Forumet finns på den engelska delen av webbplatsen, se länk nedan.

Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism

Innehåll om Malmöforum

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.