Integration

Integrationspolitiken bygger på såväl plikt som rätt – lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet nås främst genom generella åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, folkhälsa, hälso- och sjukvård samt bostäder. För att skapa bättre förutsättningar för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet görs dessutom riktade satsningar inom till exempel språk, arbetsmarknad och utbildning. Vissa nyanlända har också möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Området omfattar även ersättning till kommuner och regioner för flyktingmottagande.

Ansvariga för integration

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om integration

  • Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration

    Den 31 maj mottog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett delbetänkande från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. I delbetänkandet föreslås bland annat att fler anhöriginvandrare ska få möjlighet att ta del av etableringsinsatser, att etableringsprogrammet ska göras mer flexibelt baserat på olika behov hos nyanlända invandrare, samt möjligheter till anpassningar av ramtiden för etableringsprogrammet.

  • Integrationspolitiken ska bli effektivare

    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    I dag står alltför många utrikes födda långt från arbetsmarknaden. Integrationspolitiken behöver i högre grad bidra till att alla som kan ska stå till arbetsmarknadens förfogande, anstränga sig för att bli självförsörjande och lära sig svenska. Regeringen har därför beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Syftet är att förtydliga styrningen inom integrationspolitiken.

Innehåll om integration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 295 träffar.