Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Rymdverksamhet

Regeringen har sedan 2018 en rymdstrategi som utgör en plattform för Sveriges långsiktiga arbete med rymdverksamheten. Svensk rymdverksamhet är i ett internationellt perspektiv framstående och rymdinfrastrukturen levererar bland annat samhällsnödvändiga data om jordens miljö och klimat. Rymdforskningen är viktig och kan bidra med dataanalyser för att öka kunskaperna om globala klimat- och miljöförändringar och flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan följas upp med jordobservationer från satelliter.

Jorden sett från månen
Jorden sett från månen Foto: ESA

EU:s datorkapacitet och rymdteknologins potential på ministermöte i Bryssel

När EU-ländernas ministrar med ansvar för forskning och rymd träffas i Bryssel 28 maj står bland annat utvecklingen av superdatorer på dagordningen. De kommer också att uppmärksamma en rad frågor på rymdområdet och forskarrollen och villkor för forskare.

Artikel: EU:s datorkapacitet och rymdteknologins potential på ministermöte i Bryssel

Fortsatt utveckling av Esrange

Forskning och innovation är viktigt för svensk konkurrenskraft. Nu investerar regeringen för en fortsatt utveckling av infrastrukturen vid Esrange. Det gör Sverige unikt som europeisk rymdnation.

Pressmeddelande: Fortsatt utveckling av Esrange

Sverige ökar satsningarna på rymden

I slutet av november 2019 träffades ministrar med ansvar för rymdfrågor vid ett ESA-möte i Sevilla, Spanien. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och med ansvar för rymdfrågor, representerade Sverige. 

Pressmeddelande: Sverige ökar satsningarna på rymden

Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange

Att vidareutveckla rymdbasen Esrange utanför Kiruna är en viktig del i den nationella rymdstrategin från 2018. Ett nästa steg i utvecklingen är att se över förutsättningarna för att ge Esrange kapacitet att skicka upp små satelliter i omloppsbana. Det skulle kunna leda till både tillväxt i regionen och nationellt genom att underlätta för innovativa rymdsatsningar. Därför ger regeringen Rymdstyrelsen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av sådan verksamhet.

Pressmeddelande: Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.