Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Så här föreslås förstärkta forskningsmedel till universitet och högskolor fördelas

    Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Sverige ska vara ledande inom forskning. Regeringen satsar därför på forskning av hög kvalitet i hela landet och bland annat ökar de årliga anslagen per helårsstudent från 12 000 kronor till 17 500 kronor. Nu presenteras förslaget på fördelning av medel till forskning vid universitet och högskolor i samband med vårändringsbudgeten för 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Så här föreslås sommarkursplatser fördelas

    Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många studenter har haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021, bland annat på sommarkurser. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1688 träffar.