Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer

    Vetenskapsrådet får i dag i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.

  • Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

    Nu har vaccinationerna mot covid-19 inletts runt om i landet. I en extra ändringsbudget föreslog regeringen den 12 januari att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsstudier för bred uppföljning av vaccinerna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1639 träffar.