Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

    Den 11 januari höll utbildningsminister Anna Ekström och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), en pressträff om åtgärder inom högskoleområdet kopplade till covid-19-pandemin.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Nationell life-science konferens

    Den 17 januari 2022 är det dags för den nationella life science-konferensen. Konferensen kommer att uppmärksamma och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation. Anmälan är öppen!

    Satsningarna på life science är nödvändiga för att skapa en starkare välfärd och bidra med framtidens jobb vilket ingår i ett av regeringens prioriterade områden. Konferensen fokuserar på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet, både inom regionerna och i samverkan med näringslivet, där Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West står som värdar.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1820 träffar.