Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Fem lärosäten får dela på 20 miljoner kronor för att bedriva vårdutbildning på fler platser i landet

    Foto: Johnér Bildbyrå

    I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen en satsning på 20 miljoner kronor 2022–2030 för en decentraliserad vårdutbildning. Nu fördelas medlen till Umeå universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

  • Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

    Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1937 träffar.