Foto: Maskot

Hållbara pensioner

De partier som står bakom pensionssystemet har enats om en rad förändringar för att långsiktigt höja och trygga pensionerna. Bland annat slogs det fast att grundskyddet för de pensionärer som har det tuffast ska förbättras samt att de sjunkande pensionsnivåerna i relation till slutlön, som är ett resultat av att medellivslängden i Sverige stiger, ska motverkas. Förslag lämnades till riksdagen den 28 maj för att höja och trygga den allmänna pensionen. Det innebär bland annat att garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs från och med nästa år. 2020 höjs även lägsta åldern för att ta ut allmän pension och en så kallad riktålder införs för att upprätthålla pensionsnivåerna när vi lever allt längre. Partierna som står bakom pensionssystemet i Pensionsgruppen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Ansvariga statsråd
Ardalan Shekarabi
Ansvariga departement
Social­departementet

Aktuellt

  • Skillnader i pension mellan män och kvinnor

    Varför är det skillnader i pension mellan män och kvinnor? Skillnaderna beror på att kvinnor och män har olika stora inkomster under yrkeslivet. Pensionerna bestäms av livsinkomsten. Generellt sett har kvinnor lägre löner och arbetar oftare deltid än män. För att pensionsgapet ska minska måste jämställdheten under yrkeslivet öka.

Aktellt inom hållbara pensioner

Foto: Pernille Tofte

Hållbara pensioner: Förbättrat grundskydd för pensionärer och ett successivt längre arbetsliv

Regeringen vill att pensionerna ska höjas. Regeringen och pensionsgruppen föreslår därför ett antal åtgärder på pensionsområdet i propositioner som lämnats till riksdagen den 28 maj. I pensionsgruppen ingår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Höjt bostadstillägg, höjd garantipension och sänkt skatt för pensionärer från årsskiftet

Den 1 januari 2020 träder ett flertal ändringar på pensionsområdet i kraft.

Foto: Regeringskansliet

Delegation för äldre arbetskraft

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. I augusti 2018 tillsattes en delegation för främjande av äldre arbetskraft. I november 2020 presenterade delegationen sitt betänkande med förslag på vilka överväganden, bedömningar och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska kunna få ett längre arbetsliv.

Innehåll om Hållbara pensioner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3 träffar.