Foto: TT

God och nära vård

En viktig fråga för regeringen är att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Regeringen vill därför utveckla en god och nära vård med hög kvalité som ska finnas nära medborgarna.

Primärvården ska vara navet i den vård som är närmast medborgarna. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet och möjlighet att bedriva vård nära medborgarna.

Genom större delaktigt från patienter kan också sjukvårdens resurser utnyttjas mer effektivt. Målet är en samordnad vård som stärker hälsan och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.

Nyheter

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Regeringen beslutade den 3 november att besluta om en andra lagrådsremiss om primärvården för mandatperioden. I remissen föreslås bland annat att val av vårdgivare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få tillgång till en egen fast läkarkontakt förslås förtydligas.

Miljardsatsning för god och nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för 2021.

Utredningen God och nära vård överlämnade betänkande

Socialminister Lena Hallengren tog i dag emot det sista betänkandet från utredningen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Utredningens samtliga uppdrag är därmed slutförda.

Innehåll om god och nära vård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.