Foto: TT

God och nära vård

En viktig fråga för regeringen är att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Regeringen vill därför utveckla en god och nära vård med hög kvalité som ska finnas nära medborgarna.

Primärvården ska vara navet i den vård som är närmast medborgarna. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet och möjlighet att bedriva vård nära medborgarna.

Genom större delaktigt från patienter kan också sjukvårdens resurser utnyttjas mer effektivt. Målet är en samordnad vård som stärker hälsan och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.

Nyheter

Proposition om primärvårdsreformen

Regeringen har den 9 december 2021 beslutat om en proposition om reformering av primärvården i Sverige. I propositionen föreslås bland annat att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt förtydligas.

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Regeringen beslutade den 3 november att besluta om en andra lagrådsremiss om primärvården för mandatperioden. I remissen föreslås bland annat att val av vårdgivare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få tillgång till en egen fast läkarkontakt förslås förtydligas.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser med SKR

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige. Inom ramen för dessa överenskommelser riktar regeringen totalt ca 11 miljarder kronor under 2022 till exempelvis insatser för att öka tillgängligheten och bättre möta invånarnas behov av vård, bland annat genom goda förutsättningar för vårdens medarbetare och utveckling av primärvården.

Innehåll om god och nära vård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 21 träffar.