Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

 • Försvarsministern deltog i återinvigningen av Västernorrlands regemente

  • Peter Hultqvist står på en scen utomhus med flera personer och den svenska flaggan i bakgrunden.

   Försvarsminister Peter Hultqvist höll tal under återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå.

   Foto: Rebecca Abrahamsson/Försvarsdepartementet

  • En man överlämnar en flagga till en annan man utomhus.

   Flaggöverlämning till chefen för Västernorrlands regemente I 21 överste Jonas Karlsson.

   Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

  • Prins Carl Philip och regementschef Jonas Karlsson står bredvid varandra utomhus.

   H.K.H Prins Carl Philip och chefen för Västernorrlands regemente I 21 överste Jonas Karlsson.

   Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

  Den 16 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist Sollefteå för att delta i återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) med Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Detta är det femte av sex förband som återetableras 2021–2022 i syfte att förstärka Försvarsmaktens närvaro i hela Sverige.

 • Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i fokus på EU:s informella försvarsministermöte

  Florence Parly och Peter Hultqvist står bredvid varandra. I bakfgrunden syns Frankrikes och Sveriges flaggor.
  Frankrikes försvarsminister Florence Parly och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Försvarsdepartementet

  Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12–13 januari i EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina. Även statliga och icke-statliga aktörers påverkan i insatsområden som Mali diskuterades, liksom det fortsatta arbetet med EU:s strategiska kompass. Vid mötet deltog Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell. Även FN:s undergeneralsekreterare för fredsoperationer Jean-Pierre Lacroix deltog på länk.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 739 träffar.