Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

    Regeringen har tagit emot en utredning som har haft i uppdrag att se över hur det fysiska skyddet av civilbefolkningen ska se ut om krigshandlingar drabbar Sverige.

    – Civilbefolkningen drabbas alltid hårt i samband med krig, något som vi ser tydligt i Ukraina. Det civila försvaret måste ha förmåga att skydda befolkningen i Sverige, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 104 träffar.