Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

 • Försvarsministern besökte Göta ingenjörregemente - digitalt

  • Försvarsminister Peter Hultqvist sitter ner framför skärm för videosamtal.

   Försvarsminister Peter Hultqvist förbereder sig för digitalt möte med värnpliktiga på Ing 2.

   Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

  • Grafik: Regeringskansliet

  Försvarsminister Peter Hultqvist genomförde den 11 februari ett möte med värnpliktiga och chefer på Göta ingenjörregemente och Swedec i Eksjö via videolänk. Försvarsministern svarade på frågor från soldater som just nu gör sin värnplikt på Ing 2 i Eksjö.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025 - inriktning av Sveriges försvarspolitik

Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen anges att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 - 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Internationella försvarssamarbeten bidrar till att stärka Sveriges militära förmåga för att kunna möta ett väpnat angrepp.

Innehåll om försvar

Prenumerera

Totalt 1198 träffar.