Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

 • Utredning föreslår förändringar i reglerna om säkerhetsprövning av värnpliktiga

  Peter Hultqvist och Margareta Bergström står bredvid varandra.
  Försvarsminister Peter Hultqvist och den särskilda utredaren Margareta Bergström. Foto: Maria Forsberg/Regeringskansliet

  I dag tog försvarsminister Peter Hultqvist emot betänkandet ”Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82)” av den särskilda utredaren Margareta Bergström. Utredningen innehåller lagförslag med syfte att efter värnpliktens återaktivering säkerställa en ändamålsenlig och effektiv prövning av värnpliktiga ur säkerhetssynpunkt.

 • Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i Natos försvarsministermöte

  Peter Hultqvist hälsar på Jens Stoltenberg.
  Försvarsminister Peter Hultqvist hälsar på Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Foto: Nato

  Den 21–22 oktober deltog försvarsminister Peter Hultqvist i Natos försvarsministermöte i Bryssel. Försvarsministern var inbjuden till en särskild session vid mötet om partnerskapet mellan EU och Nato.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

I den tidigare försvarspropositionen för 2016–2020 angavs att det viktigaste under perioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum. Målet med samarbetet är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet.

Innehåll om försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1292 träffar.