Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

 • Pressträff med Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell

  Torsdag den 2 december klockan 8.15 håller socialminister Lena Hallengren en pressträff om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin. Vid pressträffen medverkar även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

 • Samsjuklighetsutredningen överlämnar förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet

  Samsjuklighetsutredningen har i dag överlämnat förslag på förbättrad vård till personer med samsjuklighet i form av både ett skadligt bruk eller beroende och psykisk sjukdom. Förslagen handlar bland annat om hur ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan samlas hos en och samma huvudman.

 • Reformer för ökad välfärd inom folkhälsa och sjukvård - Budgeten 2022

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom folkhälsa och sjukvård.

Bild: Regeringskansliet

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Regeringen beslutade den 23 september att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021. Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3358 träffar.