Fortsatt satsning på polisen

Uppdaterad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige genomför regeringen en historisk satsning på Polismyndigheten. Den innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024. Vid halvårsskiftet uppgick ökningen till mer än 7 000 anställda. För att finansiera satsningen har anslaget ökats kraftigt. Under 2022 föreslår regeringen att Polismyndigheten ska kunna disponera nästan 33 miljarder kronor. Det är ca 8,3 miljarder mer än 2018.

– Svenska poliser gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bekämpa och förebygga brott. Nu fortsätter regeringen satsningen för fler polisanställda och möjliggör dessutom en angelägen ökning av polisens tekniska förmåga. Tryggheten ska öka och fler brott ska utredas och klaras upp. Jag vill att alla polisanställda ska känna samhällets stöd och uppskattning och få de förutsättningar de förtjänar, säger statsminister Stefan Löfven.

Urval av regeringens satsningar på polisen

Fortsatt utbyggnad av polisen

Befolkningen i Sverige ökar och brottsligheten förändras. Det innebär att polisen fortsatt behöver ökade resurser. Sedan tidigare finns det beslutat en ökning av anslaget med 1 650 miljoner kronor från 2021 till 2022 för fortsatt utbyggnad av Polismyndigheten. För 2023 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 ytterligare tillskott för tillväxten på 2 miljarder kronor.

Pressmeddelande: Ökning av Polismyndighetens anslag

Ökning av polisens tekniska förmåga

Hemlig dataavläsning är ett viktigt hjälpmedel för Polismyndigheten för att avlyssna kriminellas kommunikation i syfte att avstyra och klara upp grova brott. Vidare ska mer kamerabevakning öka tryggheten genom att Polismyndigheten snabbare kan följa händelseförlopp och identifiera misstänkta gärningspersoner. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2022 att 400 miljoner kronor ska tillföras från och med 2022 för att öka Polismyndighetens tekniska förmåga. Tillskottet ska även möjliggöra en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Stärkt rättsväsende

När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 satsningar för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Pressmeddelande: En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet