Krafttag mot narkotika

Uppdaterad

Narkotikahandel är en huvudinkomst för kriminella nätverk. Rivalitet om narkotikamarknader leder ofta till våldsamma uppgörelser. Att strypa narkotikahandeln är en viktig åtgärd för att bekämpa den grova brottsligheten och minska det mänskliga lidande som orsakas av missbruk.

Foto:TT

– Bekämpningen av narkotika är en prioriterad fråga för regeringen. Narkotika påverkar hela samhället och alla berörda aktörer måste samarbeta mer för att vända utvecklingen, säger socialminister Lena Hallengren.

Urval av regeringens åtgärder mot narkotika

Vistelseförbud för personer som har dömts till skyddstillsyn

Regeringen vill se ökade möjligheter att bestämma var den som har dömts till skyddstillsyn, eller som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff, får vistas. Vistelseförbudet ska kunna kontrolleras med fotboja.

Pressmeddelande: Utökade kontroll- och stödåtgärder för personer som har dömts till skyddstillsyn

Uppdrag att studera narkotikamarknader

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige för uppdaterad kunskap om hur handeln med narkotika går till och vad som kan göras åt den.

Pressmeddelande: Regeringen ger Brå uppdrag om narkotikamarknader

Hårdare bekämpning av illegal handel med narkotika

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att skärpa bekämpningen av den öppna och dolda handeln med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel och illegal produktion av narkotika.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika

Hårdare straff för att sälja eller smuggla stora mängder narkotika

1 juli 2016 infördes två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Lagändringarna skärper straffen för hantering av stora mängder narkotika.

Pressmeddelande: Hårdare straff för att sälja eller smuggla stora mängder narkotika