Fortsatt satsning på polisen

Uppdaterad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige genomför regeringen en historisk satsning på Polismyndigheten. Den innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024. I januari hade antalet polisanställda ökat med 6 500 jämfört med 2015, och i år tillkommer ytterligare 700 poliser. För att finansiera satsningen har anslaget ökat kraftigt. Under 2022 disponerar Polismyndigheten nästan 34 miljarder kronor.

Urval av regeringens satsningar på polisen

Fortsatt utbyggnad av polisen

Befolkningen i Sverige ökar och brottsligheten förändras. Det innebär att polisen fortsatt behöver ökade resurser. Sedan Polismyndigheten ombildades 2015 har anslaget ökat med nästan 12,7 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 60 procent. För 2024 beräknas anslagsökningen från 2015 bli 82 procent. I höstens budgetproposition återkommer regeringen med förslag om verksamhetens finansiering.

Pressmeddelande: Ökning av Polismyndighetens anslag

Ökning av polisens tekniska förmåga

Hemlig dataavläsning är ett viktigt hjälpmedel för Polismyndigheten för att avlyssna kriminellas kommunikation i syfte att avstyra och klara upp grova brott. Vidare ska mer kamerabevakning öka tryggheten genom att Polismyndigheten snabbare kan följa händelseförlopp och identifiera misstänkta gärningspersoner. Regeringen har därför tillfört Polismyndigheten ett permanent tillskott på 400 miljoner kronor från och med 2022 för att öka myndighetens tekniska förmåga. Till detta har riksdagen engångsvis tillfört 300 miljoner kronor för 2022.

Stärkt rättsväsende

När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 satsningar för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Pressmeddelande: En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet