Ett tryggare Sverige

Regeringens arbete mot kriminaliteten handlar om brottsbekämpande insatser i dag och förebyggande insatser för framtiden. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor.

Regeringen har påbörjat den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin och bland annat lanserat ett 34-punktsprogram med åtgärder som angriper gängkriminaliteten från flera håll på både kort och lång sikt. Regeringen har också presenterat ett nytt åtgärdspaket för att intensifiera mäns våld mot kvinnor. Sammantaget pågår just nu den mest omfattande satsningen någonsin mot kriminaliteten i Sverige.

På sidorna nedan kan du läsa mer om arbetet med 34-punktsprogrammet, åtgärdspaketet mot mäns våld mot kvinnor och om andra åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Ansvariga statsråd
Morgan Johansson
Mikael Damberg
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Aktuellt inom arbetet för ett tryggare Sverige

Fokus på fyra områden för ett tryggare Sverige

Foto: TT

Insatser mot kriminella nätverk

Kampen mot den grova brottsligheten och nyrekryteringen till gäng intensifieras. Hösten 2019 presenterade regeringen 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Nu arbetar regeringen med att förverkliga detta och med andra initiativ för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Foto: TT

Brottsförebyggande åtgärder och tidiga insatser

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs åtgärder som inte bara riktas mot brotten, utan också mot brottens orsaker. Därför stärker regeringen det brottsförebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Foto:TT

Krafttag mot narkotika

Narkotikahandel är en huvudinkomst för kriminella nätverk. Rivalitet om narkotikamarknader leder ofta till våldsamma uppgörelser. Att strypa narkotikahandeln är en viktig åtgärd för att bekämpa den grova brottsligheten och minska det mänskliga lidande som orsakas av missbruk.

Foto: TT

Miljardsatsning på polisen

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige har regeringen sjösatt en historisk satsning på Polismyndigheten. Bland annat får Polismyndigheten i år drygt 4 miljarder kronor mer än under 2018. Fram till 2024 ska även antalet anställda öka med 10 000 – hittills har 5 500 av dessa anställts.

Mer om regeringens arbete för ett tryggare Sverige

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 474 träffar.