Energiförsörjningen

Det svenska energisystemet måste utvecklas, samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag. Här samlas information om energiförsörjningen.

Aktuell information

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Högkostnadsskydd mot elkostnader

För att hjälpa hushåll och företag att klara den kommande vintern införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot elkostnader där delar av kostnaderna för de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset

Vid ett energirådsmöte i Bryssel den 30 september antog ministrarna tillfälliga nödåtgärder för att minska priserna på elmarknaden. När EU:s stats- och regeringschefer möttes inom Europiska rådet 20–21 oktober kom de överens om en inriktning för att ytterligare sänka gaspriserna, garantera tillgången och minska efterfrågan på gas. Energiministrarna fick därefter mandat att föra diskussionerna vidare.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Kreditgarantier till elproducenter

Riksgälden har fått i uppdrag att ställa ut 250 miljarder kronor i kreditgarantier till elproducenter som är knutna till Nasdaq Clearing AB.

Innehåll om energiförsörjningen