En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Anna Hallberg
Per Olsson Fridh
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Sverige driver på för ekonomisk jämställdhet inom OSSE

  • OSSE-podiet

   Utrikesminister Ann Linde och Ulrika Funered, ambassadör OSSE-delegation i Wien under mötet.

   Fotograf: Lubomír Kotek

  • Medarbetare ur OSSE-delegationen

   Agnes Fälldin och Ulrika Grandin från UD i Stockholm lyssnar in mötet.

   Fotograf: Lubomír Kotek

  • OSSE-mötet

   På podiet syns bland annat Tjeckiens utrikesminister Jakub Kulhánek, utrikesminister Ann Linde och Ulrika Funered, Sveriges ambassadör för OSSE-delegationen i Wien.

   Fotograf: Lubomír Kotek

  • Maria Lunander och Mathilda Högling från Sveriges OSSE-delegation i Wien

   Maria Lunander och Mathilda Högling från Sveriges OSSE-delegation i Wien.

   Fotograf: Lubomír Kotek

  Sverige kommer under hösten att presentera ett förslag till beslut om kvinnors ekonomiska egenmakt inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Om samtliga OSSE:s 57 deltagande stater kan komma överens om beslutet skulle det bidra till att sätta fokus på kopplingen mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och säkerhet.

Om den feministiska utrikespolitiken

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2019-2022 med inriktning och åtgärder för år 2021
Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2019-2022 med inriktning och åtgärder för år 2021 Regeringskansliet

2021 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Foto: FN/Edwin J. Torres

Covid-19 och jämställdhet

Kriser drabbar kvinnor och män på olika sätt. I Covid-19-krisens spår ökar våldet mot kvinnor, inte minst våld i hemmet, mödra- och barnadödlighet riskerar att öka när sexuell och reproduktiv hälsovård begränsas och kvinnors ekonomiska situation påverkas oproportionerligt då de ofta återfinns i låglöneyrken och saknar tillgång till sociala trygghetssystem.

Genom att bedriva en feministisk utrikespolitik arbetar Sverige konsekvent för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter

Foto: Ryan Brown/UN Photo

Handbok i feministisk utrikespolitik

Sverige var först i världen att utforma och bedriva en feministisk utrikespolitik och handboken är den första i sitt slag. Handboken innehåller bland annat metoder och erfarenheter och ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

UN Photo/Albert González Farran

Regeringens globala jämställdhetsstrategi

En miljard kronor ska stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen.

Foto: Regeringskansliet

En feministisk handelspolitik

Män gynnas framför kvinnor i regel som konsumenter, som exportörer och som arbetstagare. Därför satsar regeringen särskilt på feministisk handelspolitik med en rad åtgärder. Nya handelsavtal ska bidra till att skapa jobb med schyssta villkor också för kvinnor.

Regeringskansliet/Kristian Pohl.

Skrivelse om den feministiska utrikespolitiken

2014 deklarerade Sverige en feministisk utrikespolitik. Av den skrivelse som regeringen lämnade till riksdagen 2019 framgår att politiken ger resultat och genomslag. Bland annat har Sveriges feministiska utrikespolitik bidragit till att stötta fler kvinnliga parlamentariker och entreprenörer, lett till färre fall av mödradödlighet och oönskade graviditeter och inneburit mer resurser för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Sverige har även bidragit till mobilisering och finansiering för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Relaterat:

Minister for Gender Equality Märta Stenevi and Prime Minister Stefan Löfven.
Minister for Gender Equality Märta Stenevi and Prime Minister Stefan Löfven. Photo: Ninni Andersson/Government Offices

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet.

rapport_kvinnorfredsakerhet

Rapport kvinnor fred och säkerhet

Andra rapporten från Sveriges arbete med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner för kvinnor, fred och säkerhet. Arbetet med genomförandet av handlingsplanen har innefattat ett stort antal konkreta insatser för kvinnor, fred och säkerhet i ett 30-tal länder.

Innehåll om en feministisk utrikespolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 334 träffar.