Digitaliseringsstrategin

Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Ansvariga statsråd
Khashayar Farmanbar
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet
  • Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

    Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

    För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive delmål.

Digitaliseringsstrategins fem delmål

Illustration: Itziar Castany Ramirez/ Regeringskansliet

Digital kompetens

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Digital trygghet

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Digital innovation

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Digital ledning

I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Digital infrastruktur

Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

Innehåll om Digitaliseringsstrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 27 träffar.