Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor

  Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023.

 • Offentligt erkännande av ungas insatser ska stärka incitament för att delta i föreningslivet

  Andelen unga som är medlemmar och aktiva i föreningslivet har minskat över tid. Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett offentligt erkännande i syfte att uppvärdera unga personers engagemang och insatser i det civila samhället skulle kunna utformas.

 • Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

  Porträtt av Jakob Forssmed
  Regeringen föreslår 100 miljoner kronor tillförs civilsamhällesorganisationer, där huvuddelen av medlen under den pågående ekonomiska krisen ska gå till de civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer för att mildra konsekvenserna av den. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Det civila samhällets bidrag till samhällslivet och människor i utsatta situationer är omistligt. Regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs årligen, där huvuddelen av medlen går till att stärka det civila samhällets möjligheter för att ge stöd till utsatta.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Civila samhället och idrott - Budgetpropositionen för 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Civila samhället och idrott. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Jakob Forssmed och Isak Reichel på pressträffen
Socialminister Jakob Forssmed höll pressträff tillsammans med Isak Reichel, direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Foto: Regeringskansliet

Pressträff med social­minister Jakob Forssmed efter möte med trossamfund

Den 3 augusti höll socialminister Jakob Forssmed en pressträff med anledning av det då nyligen genomförda mötet med representanter för Sveriges trossamfund.

Gruppbild på mötesdeltagarna med socialminister Jakob Forssmed i mitten.
På uppstartsmötet deltog representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt organisationerna Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Myndigheter och organisationer på uppstartsträff för fritidskortet

Fritidskortet är en historiskt stor satsning på barns och ungdomars möjlighet till aktivitet och gemenskap. Nyligen gavs ett brett uppdrag till fem myndigheter om att förbereda framtagandet av fritidskortet. Den 18 april hölls det första uppstartsmötet inför det kommande arbetet.

Portätt av Jakob Forssmed
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 254 träffar.