Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister
Lina Axelsson Kihlblom Skol­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn och elever som har flytt kriget i Ukraina

    Onsdag den 23 mars höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman samt Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik pressträff om åtgärder regeringen vidtar på skolans område med anledning av flyktingmottagandet från Ukraina.

  • Mer likvärdig resursfördelning och ett rättvisare skolval

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Regeringen har i två propositioner föreslagit förändringar i regelverket för en mer likvärdig skola. Det rör sig bland annat om mer likvärdig resursfördelning, reglerade urvalsgrunder och tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1868 träffar.