Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Lotta Edholm Skol­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig

    Foto: Folio

    Regeringen vill öka likvärdigheten vid bedömning av nationella prov, motverka betygsinflation och minska lärares arbetsbörda. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

  • Regeringens första 100 dagar: Skolan

    Fredag den 20 januari höll utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 558 träffar.