Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
Justitie­departementet
  • Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

    Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag om att det ska införas ett särskilt brott för heders­förtryck. Det innebär bland annat att det ska bli straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar mot en person i syfte att bevara eller upprätt­hålla en persons eller släkts heder.

  • Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext, att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse, bättre kunskapsstöd till kommuner och regioner samt att ta fram kunskap om utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning.

Innehåll om Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 193 träffar.