Arbete mot segregation

Området handlar om att minska segregation genom att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregationen. Det handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Ansvariga för arbete mot segregation

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbete mot segregation

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om arbete mot segregation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 110 träffar.

 • Statsminister Stefan Löfven besöker Stockholms län

  Den 6-10 februari är statsminister Stefan Löfven på resa i Sverige. Den 10 februari besöker statsministern Stockholms Län.

 • Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i skolan

  Regeringen har i dag beslutat om att lämna remiss till Lagrådet om en stadieindelad timplan i grundskolan. Syftet med en stadieindelad timplan är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till och därmed bidra till en mer jämlik skola.

 • Statsminister Stefan Löfven på resa i landet

  Den 6–10 februari kommer statsminister Stefan Löfven resa till ett flertal platser i Sverige. Statsministerns besök kommer till stor del fokusera på mindre orter som vanligtvis inte hamnar i politikens eller mediernas fokus.

 • Satsningar inom utbildningsområdet

  Regeringen har sedan dag ett arbetat för att vända utvecklingen i skolan genom fler anställda så att elever får stöd i tid, höjda lärarlöner och stöd till de skolor och elever som har det svårast. I budgetpropositionen för 2017 fortsätter investeringarna i skolan. Regeringen tillför tio välfärdsmiljarder till Sveriges kommuner och landsting för ökad kvalitet och fler anställda i skolan och andra välfärdssektorer. Regeringen investerar i fler platser på lärarutbildningarna, stöd till förskolor och skolor som har svåra förutsättningar och ett stärkt kunskapslyft. Sammantaget har regeringen, inklusive årets budget, gjort skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017, detta utöver välfärdsmiljarderna. För 2017 utökas dessutom satsningarna på vuxenutbildningen genom att 519 miljoner tillförs yrkesvux och lärlingsvux samt satsningen på rätt till komvux som innebär att 530 miljoner tillförs kommunerna via det generella statsbidraget. Nedan presenteras några av de satsningar på utbildning som regeringen avser att göra utifrån budgetpropositionen för 2017.

 • Budgetförstärkningar till Polisen och Säkerhetspolisen

  Regeringen tillför i budgetpropositionen för 2017 Polismyndigheten och Säkerhetspolisen stegvis mer resurser till 2020. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 • 1 miljard kronor till upprustning av bostäder i utvalda områden

  Regeringen har beslutat om en förordning för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt 1 miljard kronor går till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 • Regeringen satsar 130 miljoner kr på kultur i särskilda bostadsområden

  Regeringen har i dag beslutat om villkoren för den satsning på kulturverksamhet i bostadsområden med lågt valdeltagande eller andra socioekonomiska utmaningar som tidigare presenterats. Satsningen har fått namnet Äga rum och kommer att pågå under perioden 2016-2018. Den ska utgå från de boendes behov, engagemang och delaktighet.

 • Välfärdsmiljarder till kommunerna

  Regeringen kommer i höst föreslå investeringar om 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet och presenteras idag vid en pressträff i Rosenbad.

 • Reformer för ökad välfärd och trygghet inom social omsorg

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom social omsorg.

 • Uppdrag om samverkan för bästa skola

  Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.