Några ungdomar sitter och står vid en cykel på ett torg.
Foto: TT nyhetsbyrå

ANDTS-strategi 2021-2025

I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Om propositionen

 • Sverige har haft en ANDT-strategi sedan 2011. Den 18 mars 2021 beslutade regeringen om en proposition som lämnats till riksdagen: ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 2021/22:132), den så kallade ANDTS-strategin.

  Spel om pengar inkluderas

  Med den förnyade strategin vill regeringen tydliggöra inriktningen på ANDTS-politiken och ta ett helhetsgrepp inom området. Fokus ligger på alkohol, narkotika, dopning och tobak, men nu inkluderas även spel om pengar samtidigt som tobaksbegreppet vidgas till att också omfatta nikotinprodukter. Även narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel ingår i strategin.

  Nollvision för narkotikarelaterade dödsfall

  ANDTS-strategin har också ett tydligare fokus på narkotikaprevention än tidigare. Insatser kommer att göras där många aktörer arbetar tillsammans med fokus på barn och unga för att förebygga narkotikabruk. Dessutom inför regeringen en nollvision om att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

  Strategin utgår från det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar, samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Aktuellt inom ANDTS strategin

Fotografi på ungdomar som sitter på en trappa och står vid en cykel på ett torg.
I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Foto: TT nyhetsbyrå

Förnyad nationell ANDTS-strategi

Regeringen föreslår en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Nu överlämnas en proposition till riksdagen.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

Regeringen redogör för en förnyad strategi för politiken om alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS-politiken).

Två barn och två vuxna leker med en boll på gatan. utanför hus.
I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska skyddas från missbruksproblem, att ingen ska dö på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Foto: TT nyhetsbyrå

Regeringen sluter överenskommelse med CAN om fortsatt arbete på ANDTS-området

Regeringen sluter en överenskommelse med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) för perioden 2021–2023. För 2021 ges CAN ett bidrag om 23 miljoner kronor för att bidra till att uppnå regeringens mål för arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).