Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Singaporekonventionen om varumärkesrätt SÖ 2012:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 32
Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Singapore den 27 mars 2006

Regeringen beslutade den 22 juni 2011 att tillträda konventionen. Det svenska anslutningsinstrumentet deponerades hos WIPO:s generaldirektör den 16 september 2011. Konventionen trädde i kraft den 16 december 2011.

Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55