Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll till Partnerskaps- och samarbetsavtalet av den 28 november 1994 som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Moldova, å andra sidan, jämte slutakt och skriftväxling. SÖ 1998:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Protokoll till Partnerskaps- och samarbetsavtalet av den 28 november 1994 som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Moldova, å andra sidan, jämte slutakt och skriftväxling. Stockholm den 15 maj 1997